Utgangspunktet er at årsmøtet gjennomføres i kafèen i Bogafjellhallen som vanlig. Dersom det ikke kan gjennomføres på grunn av smittevernsreglene som gjelder da, vil møtet bli avholdt digitalt. Eventuelt en hybridløsning.

På grunn av de samme restriksjonene ønsker vi også forhåndspåmelding til årsmøtet via Spond

 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 2.juni til styret@bogafjellil.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter ligger som vedlegg til denne siden.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.,
se Lov for Bogafjell IL. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder kontaktes på styreleder@bogafjellil.no


Velkommen til årsmøte!