Målet er å sikre at ungdommenes stemme og interessert blir høyt vektlagt når beslutninger skal tas i klubben. I tillegg til å være et samarbeidsråd for styret og sportslige utvalg vil også ungdomsrådet sette sin egen agenda og både kunne løfte og påvirke saker som de mener er viktige basert på innspill fra medlemmene og egne refleksjoner.

 

"Styret er veldig fornøyd med at denne funksjonen nå er på plass, og ser frem til gode diskusjoner. Vi håper også at ungdomsrådet kommer til å utfordre oss i styret til å tenke nytt og at vi sammen skaper rammene for den aller beste klubben for fremtiden." - Kjelli, styreleder

 

Foran fra venstre: Filippa Storesund, Tiril Hitsøy Midten: Eirin Larsen Bakerst: Eren Ciftci, Martine Haukland Rostøl, Charlotte Oftedal