I utgangspunktet er dette veldig positivt, og vi heier på ungdom som bruker bydelen og pleier både eksisterende og nye bekjentskap. Derimot ser vi også at det i det siste har vært noen tilfeller med en utvikling og oppførsel som har skapt utfordring og problemer både for ungdommene selv og omgivelsene rundt.

Bogafjell IL støtter skolene og kommunens arbeid for å hindre den negative utviklingen og bidra til å styrke utviklingen positivt i tråd med klubbens verdier og visjoner.

Idrettslaget oppfordrer alle idrettsforeldre til å snakke med sine barn og ungdommer, samt delta aktiv i natteravn ordningen, spesielt i skolens sommerferie. Skal man ut på tur, gå gjerne innom idrettsanleggene og skolene i bydelen, si hei og snakk med barn og ungdom.

I Bogafjell IL går vi HÅND-I-HÅND og viser at vi bryr oss og vi ber alle voksne som er tilknyttet idrettslaget melde seg inn i facebookgruppen til Natteravnene på Bogafjell og melde seg til tjeneste.
I utgangspunktet administreres dette via årshjulet til klassene, men spesielt nå i sommerukene vil det være behov for enda flere voksne i bydelen.

KLIKK HER FOR Å GÅ TIL NATTERAVN BOGAFJELL/HÅBAFJELL