I den anledning kan vi stolt annonsere at vi har ansatt Arnt Ove Ivesdal som sportslig leder for Bogafjell IL. Dette er en fulltidsstilling som er plassert på klubbnivå, og som rapporterer til daglig leder. Rollen med hovedtrener for A-lag herrer er også inkludert i denne stillingen.

Som sportslig leder skal man jobbe mye med å implementere klubbens verdigrunnlag, styringsverktøy og retningslinjer i.h.t. Klubbhåndboken og være ansvarlig for sportsplan - herunder implementering, evaluering og revidering av sportsplanen for idrettslaget.
Det er en veldig viktig forutsetning fra styret at rollen skal være en aktiv pådriver både på fotball- og håndball på alle nivå.

I tillegg skal en sportslig leder sørge for et best mulig sammensatt støtteapparat i klubbens lag som hensyntar klubbens sportslige og strategiske plan og at det er en rød tråd og et felles språk blant alle klubbens lag.

Han vil også ha en viktig rolle ovenfor spillere og trenere ved at han har et hovedansvar for at Bogafjell utvikler flest mulig spillere som blir lengst mulig i klubben i tillegg til å være hovedansvarlig for at differensiering/hospitering og trenings-prinsipper følges i tråd med vedtatte retningslinjer og sportsplan og sørge for at Bogafjell IL videreutvikler trenerne sine gjennom oppfølgning av trenerne - enten direkte eller via trenerutviklerne. Ivesdal vil være på plass i den nye stillingen senest 1.oktober 2021.

Fra samme dato endrer vi også stillingen til Arild Sværen.
Han har frem til nå vært ansatt som daglig leder i en 40% stilling og på fotballakademiet i 60% stilling. Denne løftes nå til å bli daglig leder i 100% stilling.

Dette innebærer et totalleder-ansvar for klubbens daglige drift hva gjelder aktivitet, drift, økonomi, salg/marked, akademiet og øvrig klubbdrift.

Både Arild og Arnt Ove vil være sentrale personer rundt akademiet og begge vil være aktive på feltet.

 

Dette blir en viktig milepæl for klubben og vi ser virkelig frem imot å få enda mer satt i system for å fortsette å bygge en solid klubb med en rød tråd som følger hele veien fra barneidrett til senioridrett, håndball og fotball, gutter og jenter.
- Styreleder, Kjell Inge Oftedal

 

Som følge av disse strategiske endringene er det også besluttet at vi dessverre ikke kommer til å forlenge engasjementet på salg og marked når kontrakten med Arild Ravndal går ut 31.desember 2021. Hovedansvaret for salg og marked vil bli lagt til daglig leder, så vil vi også etablere et markedsråd som både kan jobbe konkret med salg, og stake ut en kurs for videre utvikling av området.