Vi har stått alene med en håndball og kastet mot en stor murvegg bare for å finne ut at ballen faktisk kom tilbake denne gangen også. Vi har planlagt kamp etter kamp, bare for å finne ut at det ble ingen kamp denne gangen heller.

Men nå – endelig – er det over.
Lørdag 25.august kl. 1600 ble de siste restriksjonene fjernet og verden er tilbake slik vi kjente den.

Det betyr at vi er ferdig med å snakke om kohorter, ferdig med å scanne QR koder før vi går inn i hallen, ferdig med å passe på at alle på tribunen sitter med god avstand og alt det andre.
Selvfølgelig er det noen ting vi fremdeles skal passe godt på, akkurat som før korona. For eksempel skal vi fortsatt være hjemme hvis vi er syke, og vi skal fremdeles ha god håndhygiene.

Vi vil gjerne også få benytte anledningen til å rette en uendelig stor takk til alle medlemmer, foreldre, trenere, frivillige og ansatte som har gjort en helt ekstremt bra innsats i denne perioden. Dere har stått på mer enn det noen kunne forvente. Det har kommet gode forslag og konstruktive tilbakemeldinger gjennom hele kampen og alle har vært positivt innstilt og gjort det beste ut av de rammene vi har hatt.

Ser vi tilbake på tiden vi har vært igjennom så ser vi at visjonen vår aldri har stått sterkere enn nå. Når vi jobber sammen som lag, så kommer vi alltid videre, sterkere og bedre enn da vi startet.

 

HÅND I HÅND – MOT NYE MÅL