Disse reglene gjelder fra onsdag 26.januar og inntil videre

 

Fotballakademiet

 • Vi gjør ulike tiltak for å unngå trengsel ved matservering etc.

Fotball

 • Barn og ungdom (under 20 år)
  • Trening og enkeltvise kamper kan gjennomføres som normalt (ikke turneringer)

 • Voksen
  • Trening og enkeltvise kamper kan gjennomføres som normalt (ikke turneringer)

Håndball

 • Barn og ungdom (under 20 år)
  • Trening og enkeltvise kamper kan gjennomføres som normalt (ikke turneringer)
  • Anbefalt gruppestørrelse omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort. Flere grupper kan trene samtidig så lenge de er tydelig adskilt med god avstand.
  • På arrangementer (dvs. kamper) kan det være 30 personer til stede uten tilviste plasser. I tillegg til de 30 kommer spillere og nødvendig støttepersonell (dommere, sekretariat, nødvendig arrangørstab og inntil 1 foresatt per barn for de yngste). Påbud om munnbind for tilskuere.

 • Voksen
  • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand
  • Kan være flere treningsgrupper samtidig på banen, men da tydelig adskilt fra hverandre

 

Kafèen, sosiale samlinger, avslutninger etc.

 • Maksimalt 30 personer innendørs
 • Minimum 1 meters avstand
 • Munnbind er påbudt for alle over 12 år.
 • Vi kommer tilbake med informasjon når vi velger å åpne kiosken igjen.

 

_______________________________________________________________________________

 

Har du fått påvist corona?

 • Du er pålagt isolering
 • Dersom det er mindre enn 48 timer mellom at du fikk første symtom og at du sist var på trening eller kamp, fortell lagleder om tilfellet slik at de kan gi beskjed videre i laget om at de kan være obs på symptom.
 • Fortell andre nærkontakter at de kan ha vært utsatt for smitte
 • En positiv selvtest bør bekreftes på teststasjon
 • Isolasjonen gjelder normalt i minimum 6 døgn, les mer her

Nærkontakt

 • Alle nærkontakter som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær til en smittet person skal som hovedregel i smittekarantene i 10 døgn, men kan gjennomføre daglig testing isteden. Dette gjelder også barn.

  Tilsvarende nære vil si for eksempel kjærester, bestevenner, overnattingsbesøk og andre som du har hatt nær kontakt med over en lengre stund.

  Se definisjon på nærkontakt her.

  Gjennomføring av daglig testing

  For å få slippe smittekarantene må du teste deg hver dag i 5 døgn fra siste nærkontakt til den smittede.

  Dersom du bor sammen med den smittede og ikke kan holde avstand, må du i tillegg teste deg hele isolasjonstiden til den smittede. Det vil si at du må teste deg hver dag i 11 døgn.

 • Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5). Vær ekstra oppmerksom på symptomer i 10 dager. Ved symptomer: Bli hjemme og test deg. 

 

Se www.helsenorge.no og www.sandnes.kommune.no for mer info

 

 

Er du lagleder og har fått beskjed om at noen på laget har fått påvist corona?

 • Legg ut følgende melding på spondgruppen til laget:

  "En spiller på laget har fått påvist corona. Spilleren var sist på kamp/trening .
  Det anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5). Vær ekstra oppmerksom på symptomer i 10 dager. Ved symptomer: Bli hjemme og test deg."