Learn Handball er et godt treningsverktøy som gjør at treningshverdagen blir bedre for trenere.
Klubben har nå investert i dette verktøyet og det vil bli delt ut brukernavn etc etterhvert.