Årsmøtedokumentene ligger vedlagt.

Møtet er åpent for alle medlemmer.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst èn måned og ha betalt kontigenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm. se idrettslagets lov §5-8

Les mer om regelverket her

Foreløpig agenda:

Fullstendig agenda blir publisert senest en uke før årsmøtet.

  • Årsmelding
  • Styrevalg
  • Økonomi
  • Medlemskontingent og treningsavgift
  • Innsendte saker