Alle trenere og lagledere har mulighet til å skrive artikler som kan publiseres til nettsiden til klubben.

Ferdig skrevet artikkel sendes på e-post til web@bogafjellil.no

PS. Ikke bruk vedlegg, bare skriv direkte i mailen og legg ved bilder.

Etter innsending blir artikkelen sendt til godkjenning. Oftest vil artikkelen være på nett innen et par timer.
PS. Vi forbeholder oss retten til å skrive om, forkorte eller utelate artikler, men vi ønsker lav terskel, så med mindre det er noe spesielt vil nok det aller meste bli godkjent.