Bogafjell IL dekker nødvendige tilleggskostnader i forbindelse med enkelte seriekamper.

Retningslinjer for hvilke kostnader man får dekket:

Innenfor Rogaland fylke:

  • Bompenger utover “vanlig bomring/Nord Jæren bomring”, f.eks ryfast
  • Fergekostnader, f.eks Høgsfjord, Boknafjorden

Utenfor Rogaland fylke:

  • Kilometergodtgjørelse
  • Bompenger
  • Fergekostnader

Refusjon av reisekostnader gjelder kun ved seriekamper. Kostnader ved turneringer eller andre aktiviteter må bekostes for egen regning eventuelt lagkonto.

For at man skal få dekket disse utgiftene skal lagleder organisere kjøringen slik at vi reiser mest mulig sikkert og optimalt. Dette innebærer at vi forsøker å fylle opp bilene så godt som mulig for å holde kostnadene nede.

Dersom uklarheter kan det være greit å avklare hva som blir dekket på forhånd.
Kontakt post@bogafjellil.no

Etter at reisen er avsluttet fyller hver sjåfør/den som har hatt utgiften ut reiseregning nedenfor: