Vedtatt av styret 13.september 2022

Alle ansatte, tillitsvalgte, medlemmer og representanter for klubben skal følge klubbens retningslinjer for alkohol.

  • Ingen ansatt, tillitsvalgt, nettverk, representant eller engasjert leder eller trener skal komme påvirket til trening, konkurranse, seminar.
  • Ansvarlige for reise i regi klubben skal alltid være edru.
  • Les også retningslinjer for reise og overnatting
  • Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder og skal ikke drikke alkohol eller nyte ulovlige rusmidler i samvær med barn og unge så lenge de representerer idrettslaget.
  • Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og rusfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol eller ulovlige rusmidler i tilknytning til konkurranseaktiviteter.

Klubben og medlemmene i klubben skal ha tydelige holdninger til alkohol og ulovlige rusmidler. Klubben er klare på at barn og unge under 18 år som deltar i organisert aktivitet i regi klubben skal møte et trygt idrettsmiljø der det ikke skjer misbruk av alkohol.

Barn og unge skal ta med seg gode holdninger og sunne verdier fra miljøet de møter i klubben. At folk overleverer ansvaret for barna sine til idretten, er en tillitserklæring som må behandles med respekt. Ansvarspersoner i klubben er forbilder og rollemodeller som påvirker barn og unges veivalg, også når det gjelder alkohol og rus. Dette stiller krav til klubbens medlemmer, involverte og engasjerte, for vi er alle med på å skape den kulturen vi ønsker hos oss.

Retningslinjene innebærer ingen forbud for styret, tillitsvalgte, trenere, dommere, ansatte eller representanter over 18 år mot å drikke alkohol. I sin rolle eller ved representasjon er man dog en representant for klubben, og skal opptre deretter.

Klubbens retningslinjer er i tråd med forhold til alkohol, vedtatt av Idrettsstyret.
Lenke: https://www.idrettsforbundet.no/tema/folkehelse-og-skole/alkohol-og-tobakk/