Microsoft Sharepoint er enkelt sagt navnet på skyen hvor alle dokumenter tilhørende Bogafjell IL blir lagret.
Ved å lagre i skyen har vi kontroll på at alle har utgangspunkt i samme dokument, vi har backup i tilfelle en pc havarerer og vi er ikke personavhengig med at viktig informasjon forsvinner når noen trer ut av verv i klubben.

De ulike sharepoint mappene er selvfølgelig tilgangsstyrt, så man får tilgang basert på hvilken rolle man har i klubben.
Tilgangen styres via mailadressen man er tildelt av klubben: <navn>@bogafjellil.no

Dette er de ulike skymappene som finnes: (Klikk på gruppenavnet for å gå til mappen)

For å koble mappen til Onedrive eller for lettere tilgang, se eksempel nederst.

SkymappeTilgjengelig for
FellesmappenAlle med verv og e-postadresse i klubben
FotballutvalgetMedlemmer av fotballutvalget
HåndballutvalgetMedlemmer av håndballutvalget
HovedstyretMedlemmer av hovedstyret
KioskansvarligMedlemmer av kioskgruppen
MarkedMarkedsavdelingen
MaterialforvalterMaterialforvaltere
PolitiattestPolitiattestansvarlig

Når du har kommet inn i mappen så kan du velge å “følge” mappen ved å klikke på stjernen øverst til høyre hvor det står “Not following”
Ved å “Følge” mappen vil den være mer tilgjengelig, og dersom du bruker Onedrive på pc eller mobil så vil du også finne igjen mappene og filene der (anbefales)