Sportsplanen skal klargjøre hva som er klubbens målsetning, og hvordan vi i fellesskap skal gå fram for å nå målene. I arbeidet med å nå klubbens mål, vil både ledelse, trenere, lagledere, dommere, spillere og foreldre ha viktige roller. Derfor inneholder sportsplanen en beskrivelse av hvilket ansvar hver av disse personene har i klubben.

Klubben ønsker at trenerteamet skal finne gode løsninger innenfor de rammene som sportsplanen gir. På enkelte områder gir sportsplanen fleksibilitet og handlingsrom, mens den på andre områder stiller entydige krav. Sportsplanen er således et viktig styringsverktøy for klubben.

I et idrettslag er det mange hensyn å ta. Sportsplanen har som hensikt å ivareta alle på best mulig måte innenfor Bogafjell idrettslag sine verdier.

Alle i klubben er forpliktet til å være lojale overfor de føringer som den vedtatte sportsplanen gir. Samtidig ønsker klubben tilbakemeldinger vedrørende sportsplanen. Det gir mulighet for gode diskusjoner og forbedringer.

Vi håper sportsplanen bidrar til å utvikle klubben på en positiv måte i tråd med våre verdier. Lykke til i det videre arbeidet for klubben!

Alle klubbens fotballmedlemmer over 13 år, samt foresatte til utøvere under 18 år plikter å lese og sette seg inn i sportsplanen.