Protokoller fra styremøte blir offentliggjort så snart protokollen er godkjent av styret (påfølgende møte)
I hovedsak er alle saker offentlig, men dersom saker inneholder sensitiv personinformasjon forbeholder styret seg retten til å holde enkelte saker unntatt offentlighet