Rydding rundt banene og tømming av søppelspann er en dugnad som fordeles på alle fotballlag i løpet av et år. Dette er delt opp i sykluser på en eller to uker avhengig av tiden på året og forventet aktivitet. Det legges opp til en runde på hvert kull uavhengig av om det er en eller to uker som står.

Dette skal gjøres i løpet av perioden:

  • Se til at det er ryddig rundt banene, både oppe og nede
  • Tøm søppelspann som er halvfulle eller fulle.
  • Meld fra om det er ødelagte skilt, mål eller annet – arild@bogafjellil.no
  • Nøkkel til søppelspann fås av hallverten, eller i container på nedre bane. (ta kontakt med Arild noen dager i forkant for å få riktig kode)