Rydding rundt banene og tømming av søppelspann er en dugnad som fordeles på alle fotballlag i løpet av et år. Dette er fordelt sammen med kioskdugnaden. Normalt står man 2 stk i kiosken, og i ledige øyeblikk kan den ene gjennomføre de forskjellige punktene på anleggsvedlikeholdet.

Dette skal gjøres i løpet av perioden:

  • Se til at det er ryddig rundt banene, både oppe og nede
  • Tøm søppelspann som er halvfulle eller fulle.
  • Meld fra om det er ødelagte skilt, mål eller annet – arild@bogafjellil.no
  • Nøkkel til søppelspann henger i kiosken