Politiattester i Bogafjell idrettslag

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen tredde i kraft 1. januar 2009.

Hvordan innhente politiattester / elektronisk søknad
Bogafjell il er pålagt å innhente politiattest fra de som påtar seg et oppdrag for idrettslaget som innebærer et tillits- og ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år

Styret i klubben avgjør hvem som skal forevise politiattest.

Hvem skal ha attest i Bogafjell IL?

  1. Alle trenere (både hoved- og assistenttrener) som jevnlig deltar på feltet.
  2. Alle akademitrenere som er 15 år eller eldre.
  3. Alle lagledere (administrative ledere)
  4. Alle foreldre/trenere som følger og har medansvar på turneringer/reiser med overnatting, selv om det bare er en gang.
  5. Alle i styre og utvalg.

Politiattestansvarlig har hovedansvar for politiattestene og sender ut informasjon til de som skal ha attest. Men for at politiattestansvarlig skal greie å holde orden på dette må følgende være 100% i orden:

  1. Alle trenere og lagledere SKAL stå i medlemsregisteret (Lagleders ansvar)
  2. Alle trenere og oppmenn skal vite om regelen for reiser (Styrets ansvar)
  3. Politiattestansvarlig får informasjon om hvem som skal på tur. (Lagleders ansvar)
  4. Styre og utvalgsmedlemmer SKAL stå i medlemsregisteret (Styreleders ansvar)

Spørsmål om politiattester sendes på mail til: politiattester@bogafjellil.no

Vedtatt av styret

November 2016